Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Σας γνωστοποιούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & Περιφέρειας που προέκυψε από την Γενική Συνέλευση την 28η Ιανουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 29 Ιανουαρίου 2018.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :    ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΥΛΙΝΑ

ΤΑΜΙΑΣ :                ΤΣΙΦΤΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ  :                ΚΕΡΑΜΙΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΕΛΟΣ  :                ΛΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ  :                ΤΣΑΚΜΑΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ