Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

  • Τσομπανίδης Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

  • Μπούτζη Σταυρούλα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

  • Καζακίδου Αγγελική

ΤΑΜΙΑΣ:

  • Τσομπανίδου Μαρία

ΜΕΛΗ:

  • Σίσκος Αναστάσιος
  • Αρικίδου Τερέζα-Μαρί
  • Μαλασίδου Μαρία